VISIE

Waarna streef ons?

Wat is ons droom; ons doelwit?

 

Om 'n gesonde en gelukkige skoolmilieu daar te stel waarbinne opvoeders en leerders hulself ten volle kan uitleef. Om aan elke kind/leerder die geleentheid te gee om sy/haar potensiaal ten volle te ontwikkel.

 

Om deur voortdurende aanvulling en verbetering van leerstof op hoogte te bly van ontwikkeling van akademiese werk, en sport- en kultuurgebied.

MISSIE

Hoe gaan ons ons drome; ons visie, waar maak?

 

Akademie

Kleiner klasse daar stel sodat elke leerder wel die geleentheid kan kry om leerstof maksimaal sy/haar eie te maak. Opvoeders te onderwerp aan opleiding in leerarea waarby hy/sy betrokke is. Grade in groepe te verdeel by onderrig van hoofvakke sodat leerders weereens geleenthede kan kry om leerstof maksimaal te verwerk.

Deur met verryking en heronderrig elke leerder te help om sy/haar potensiaal ten volle te ontwikkel.

 

Sport

Voortdurend opleiding van afrigters daar te stel.

Klinieke vir alle sportsoorte daar te stel.

Buite-afrigters te koöpteer.

Professionele afrigters te koöpteer.

Sportdae daar te stel vir genotvolle massa-deelname.

 

Kultuur

Voortdurende deelname (individueel en massa) aan Kunswedstryde, binne en buite Roodepoort-streek.

Opleiding aan personeel sodat afrigting professioneel kan geskied. Genotvolle aanbiedings soos Revue, Konserte, ens. aan te bied waar elke leerder geleentheid kan kry om sy/haar talente te gebruik.

kom ons Kommunikeer

Ons is trots om die nuwe Skool Kommunikeerder aan ons ouers te bied, wat alle briewe en Floorsies vervang.

Die bied u ook al die nuutste nuus, 24 uur 'n dag op u rekenaar of selfoon.

algemene florrie informasie

kontak ons

Ontvangs 011 672 1540

Finansies 011672 6960

admin@laerskoolflorida.co.za

info@laerskoolflorida.co.za

finansies@laerskoolflorida.co.za