• Image0876w
  • Onsskool1
  • Image0851w

  • Image0920w
  • Image0793w

  • Image0763w

FLORRIELAND!
KLEUTERSKOOL

Florrieland is Laerskool Florida se eie kleuterskool vir Gr 00 en R.  Ons streef daarna om elke maatjie van Florrieland tot die beste van hulle vermoë te ontwikkel en sodoende skoolgereed te kry.

Lees meer

ONS VISIE
WAARNA STREEF ONS

  • Om 'n gesonde en gelukkige skoolmilieu daar te stel waarbinne opvoeders en leerders hulself ten volle kan uitleef.
  • Om aan elke kind/leerde die geleentheid te gee om sy/haar potensiaal ten volle te ontwikkel.

Lees meer