• VisieMissie

Visie & Missie

VISIE

Waarna streef ons?

Wat is ons droom; ons doelwit?

 • Om 'n gesonde en gelukkige skoolmilieu daar te stel waarbinne opvoeders en leerders hulself ten volle kan uitleef.
 • Om aan elke kind/leerder die geleentheid te gee om sy/haar potensiaal ten volle te ontwikkel.
 • Om deur voortdurende aanvulling en verbetering van leerstof op hoogte te bly van ontwikkeling van akademiese werk, en sport- en kultuurgebied.

 

MISSIE

Hoe gaan ons ons drome; ons visie, waar maak?

 

Akademie

 • Kleiner klasse daar stel sodat elke leerder wel die geleentheid kan kry om leerstof maksimaal sy/haar eie te maak.
 • Opvoeders te onderwerp aan opleiding in leerarea waarby hy/sy betrokke is.
 • Grade in groepe te verdeel by onderrig van hoofvakke sodat leerders weereens geleenthede kan kry om leerstof maksimaal te verwerk.
 • Deur met verryking en heronderrig elke leerder te help om sy/haar potensiaal ten volle te ontwikkel.

 

Sport

 • Voortdurend opleiding van afrigters daar te stel.
 • Klinieke vir alle sportsoorte daar te stel.
 • Buite-afrigters te koöpteer.
 • Professionele afrigters te koöpteer.
 • Sportdae daar te stel vir genotvolle massa-deelname.

 

Kultuur

 • Voortdurende deelname (individueel en massa) aan Kunswedstryde, binne en buite Roodepoort-streek.
 • Opleiding aan personeel sodat afrigting professioneel kan geskied. Genotvolle aanbiedings soos Revue, Konserte, ens. aan te bied waar elke leerder geleentheid kan kry om sy/haar talente te gebruik.