Skoolkwartale

 2015

TERMYN OPEN SLUIT WEKE SKOOLDAE
1 14 Januarie 25 Maart 11 51
2 13 April 26 Junie 11 51
3 20 Julie 2 Oktober 11 52
4 12 Oktober 9 Desember 9 43

 

PUBLIEKE VAKANSIEDAE

1 Januarie Nuwejaarsdag
21 Maart Menseregtedag
29 Maart Goeie Vrydag
1 April Familiedag
27 April Vryheidsdag
1 Mei Werkersdag
16 Junie Jeugdag
17 Junie Openbare Vakansiedag
9 Augustus Nationale Vrouedag
24 September Erfenisdag
16 Desember Versoeningsdag
25 Desember Kersdag
26 Desember Welwillendheidsdag