Laerskool Florida se kultuurbedrywighede is die hoogtepunt van almal se kalender.

Kunswedstryd

Die Roodepoortse Afrikaanse Kunsvereniging (RAK) is reeds in die 1980’s gevestig en toon
sedertdien gesonde groei!
Die Kunsvereniging stel hom ten doel om elke jaar geleenthede t skep waartydens Afrikaans- en
Engelssprekende leerders vanaf Gr R tot Gr 12 hulle talente op die verhoog kan uitleef.

KREATIEWE KUNS sal in 2015 aan die beurt kom:
• COLLAGE
• PATROONMAAK EN DRUKWERK
• SKILDER
• TEKEN
• MODELLEER

2014 was die jaar van die UITVOERENDE KUNSTE
• POËSIE
• PROSA
(gedramatiseerde en nie-gedramatiseerde werke; eie keuse en voorgeskrewe werke)
• VOKAAL: solo’s; duo’s; trio’s; ensemble-werk; ligte musiek
• KORE: gewyd; eenstemming; meerstemmig; volksmusiek; koorprogram; kore
met klankbaan, ens.
• OOK REVUES EN DANSE

Ons stel ons Kunswedstryd “oop” vir ALLE skole, d.i. Gr R – Gr 12, Engels en
Afrikaans; Kleuterskole; Ateljees; Privaat.
RIGLYNE word verkry in SILLABUS wat in APRIL beskikbaar is. Dit is egter nodig dat skole en
kleuterskole affilieer oordat sillabusse beskikbaar gestel sal word.
Meer inligting kan aangevra word deur Susan te epos by info@laerskoolflorida.co.za. Telefoniese
navrae kan na skoolure aan Rina gerig word by 0823766310. Ons sal inligting deurstuur op versoek.
Die Kunsvereniging is onder leiding van mnr Francois du Toit (Voorsitter) en me Rina Vlok
(Sekretaris/Tesourier). Elkeen van die Afdelings word deur ʼn Afdelingshoof hanteer.
Ons gebruik 5 skole as optree-lokale, nl Laerskool Florida; Laerskool Roodekrans; Laerskool
Helderkruin; Laerskool Dr Havinga en Laerskool Roodebeeck.
Die Roodepoortse Afrikaanse Kunsvereniging is trots om te kan sê dat ons “hou by ons program” en
elke afdeling of groep se tydgleuf.
Die Kunsvereniging maak gebruik van ervare en opgeleide beoordelaars. Hulle is bekwaam om in
Afrikaans en Engels te beoordeel.

(011)672-1540 T
(011)672-0039 F
Epos: info@laerskoolflorida.co.za