revue

Laerskool Florida se revue is wyd en syd bekend as een val die grootste massa-kultuuraktiwiteite wat elke tweede jaar plaasvind.  Elke leerder van Gr 00 – Gr 7 neem aan dié hoogtepunt aktiwiteit deel.  Ons oefen maande om die beste produksie aan te bied.

 

Baie dankie aan die hele Florrie-gemeenskap wat ons so ondersteun.

 

Oefening van ons spog-aktiwiteit geskied gedurende skoolure, so geen ouer hoef op en af te ry vir die aktiwiteit nie.

kontak ons

Ontvangs 011 672 1540

Finansies 011672 6960

admin@laerskoolflorida.co.za

info@laerskoolflorida.co.za

finansies@laerskoolflorida.co.za