Laerskool Florida glo dat kultuur net se groot rol in skole moet speel soos sport. Ons streef om elke leerder die geleentheid te gee en te skep om sy/haar kultuur talente te kan ontdek en verfyn. Laerskool Florida se kultuurgebied sluit, kunswedstryde, redenaars, revue, koor en kunsklub in.