Laerskool Florida begin al van vroeg af om die basiese beginsels van hokkie, en liefde vir die sport, vir ons kinders te leer. Dit is hoekom ons reeds met ons onder 6 tot onder 9 dogters aan die Johannesburg-Wes Mini-hokkie liga deelneem. Oefening is Maandag, Dinsdag en Donderdag middae met die wedstryde op Dinsdae en Donderdae. Verder neem ons aan verskeie Mini-hokkiedae deel wat gewoonlik op Saterdag oggend aangebied word.

Die onder 10 tot onder 13 dogters speel ook in die plaaslike Johannesburg-Wes liga. Deur die res van die lente en die derde kwartaal speel ons ook vriendskaplike wedstryde en neem aan verskeie toernooie deel.

Daar is ook ‘n Junior – onder 10 en onder 11, en ‘n Senior – onder 12 en onder 13; seuns spanne.

Al die spanne oefen op Maandae, Dinsdae en Donderdae middae met die wedstryde op Donderdae.

Jaarliks lewer ons liga en distrikwenners asook spelers vir die onderskeie Johannesburg-Wes distrikspanne.

Ons is en bly opgewonde met die hokkie wat die laaste paar jaar net meer en meer gegroei het. Ons het jaarliks ‘n 20% groei met ons getal spelers.
Ons afrigters en skeidsregters word tot op provinsiale vlak gebruik aas beamptes.

Vir meer inligting kontak gerus Meneer Mias Schutte op

sport@laerskoolflorida.co.za