Simon Williams het gesê:

“The beauty of chess is it can be whatever you want it to be. It transcends langauge, age, race, religion, politics, gender and socioeconomic background.”

 Met die ware woorde in gedagte begin ons reeds om die Gr R’e aan skaak bloot te stel. Ons het ‘n Junior – onder 6 tot onder 10 en ‘n Senior – onder 11 tot onder 13 gemengde spanne. Ons oefening en wedstryde is op Woensdae gedurende die derde en vierde kwartaal.
Laerskool Florida neem aan verskeie toernooie deel wat gewoonlik op Saterdae gespeel word.

Ons het in 2020 ‘n skaak feesdag gehad. Verskeie skole se leerders het deelgeneem. Dit was ‘n groot sukses. Behalwe dat die leerders die skaak ongelooflik geniet het, word hulle ook slimmer en skaak bevorder ook hulle selfvertoue.

Vir meer inligting kontak gerus Juffrou Dala Greyling op

dala@laerskoolflorida.co.za