Jou Florrie

Skoolloopbaan

 • Florrieland (Graad RR-R)

  Graad RR kan gesien word as ‘n voorbereidingsjaar vir Graad R en Graad 1. Die kleuter kry die geleentheid om deur speel te leer, sy wêreld uit te brei en met ‘n verskeidenheid media te eksperimenteer. Daar word egter klem gelê op ‘LEER deur SPEEL!’ Hy moet ook leer om ‘n roetine te volg en aan die vereistes van die klaskamersituasie te voldoen.

 • Grondslagfase (Graad 1-3)

  ‘n Grondslagfase leerling beleef hulle wêreld konkreet. Selfontdekking bied die geleentheid om self te dink. Fisiese aktiwiteite om sosiaal te verkeer. Die doel van opvoeding is om aan die leerder die geleentheid te bied om te leer van norms, waardes, kennis, insig en vaardighede. Leer ook om interaksie tussenander te bewerkstellig en sosiale vaardighede saam met taal te ontwikkel.

 • Intermediêre- en seniorfase

  Graad 4 is die eerste graad van die intermediêrefase. Dit is die eerste jaar wat leerders eksamen skryf.

  Graad 6 is die laaste jaar van die intermediêrefase en is die voorbereiding vir die seniorfase.

  Graad 7 is die eerste graad van die seniorfase. Werkslading is meer om te verseker dat leerders reg is vir die hoërskool.

Algemene inligting

Maandag – Donderdag
Florrieland 07:30 – 12:40
Graad 1-3 07:30 – 13:30
Graad 4-7 en LSEN 07:30 – 13:40

Vrydag
Florrieland 07:30 – 12:40
Graad 1-3 07:30 – 12:50
Graad 4-7 en LSEN 07:30 – 13:00

As gevolg van die nasionale Covid-19 pandemie mag geen ouer of buite persone toegelaat word op die skoolterrein nie. Ons verstaan dit is moeilik om jou kind by die hekke af te laai, maar weet dat ons onderwysers en prefekte alles in ons vermoë doen om dit vir hulle te vergemaklik.

GEEN leerders sal toegelaat word om buite die hekke tydens skoolure te gaan nie. Die hek is slegs oop op seker tye (open en huis toe gaan tyd) verder is die hek permanent gesluit tydens klastyd. Onderwysers maak ook seker dat kinders nie na skool buite die hekke vir hulle ouers wag nie.

Vooraf reëlings moet getref word indien iemand anders ‘n kind kom haal. Ons maak gebruik van ‘n uitteken stelsel, indien u, u kind vroeër moet kom haal. U moet u kind uitteken in die kantoor voordat hy/sy die terrein mag verlaat.

Kommunikasie tussen die ouer en onderwyser is vir ons van uiterste belang en daarom poog ons op verskeie maniere om in kontak met die ouers te bly. Wees asseblief ook verseker dat u leerder se onderwyser daar is vir u en bereid is om altyd te help waar moontlik. Verskeie kommunikasie maniere:

1. E-pos
Elke bestuurslid, onderwyser as ook kantooradministrasie het ‘n e-pos. U kan hulle gerus direk kontak.
Onderwysers sal binne 24h (1 werksdag) u navraag/versoek beantwoord.

2. Klas Whatsapp-groepe
Klas Whatsapp-groepe is geslote groepe, waar ouers nie onderwysers vrae kan vra nie. Die groepe is geskep om vinnige en belangrike inligting aan ouers deur te gee sodat ouer heeltyd ingelig is.

3. D6-Kommunikeerder
Die D6 is ‘n aanlyn-app waar die skool daaglikse inligting, dokumentasie en reëlings deurgee. Besoek ons webtuiste vir die D6 aflaai konneksie.

4. Landlyn – 010 442 8999

5. WhatsApp – 081 826 8176

Naskool is vanaf 13:40 tot 17:30.

Ons naskool se selfoonnommer is 073 900 5222. U kan enigetyd in die middae vanaf 13:40 tot 17:30, met Juffrou Vanessa kontak maak as u ‘n reëling wil tref of as u iets met haar wil meedeel. Naskoolgelde is vooruitbetaalbaar. Kostes vir kaartjies is R25 per dag. GEEN leerder sal sonder ‘n kaartjie by die naskool toegelaat word nie. U kan kontant of per EFT betaal.

Ons NEDBANK tjekrekeningnommer is: 80158750. Takkode: 632005. Maak seker dat dit in die regte rekening gedeponeer word. Internet- en bankdeposito bewys van betaling moet na 0739005222 gestuur word. U moet u kind se naam, van en graad as verwysing gebruik.

Alle naskoolkinders MOET om 13:40 by die Nasorgsentrum aanmeld vir register en om te eet. Pak asseblief genoeg kos in vir die hele middag.

Laerskool Florida is onder streng Covid-19 riglyne om ons personeel en leerders te beskerm. Siek leerders moet asseblief by die huis gehou word tot hulle volkome herstel het. Geen leerder word op die skoolterrein toegelaat met ‘n koors van 38° en hoër nie. Leerders wat enige Covid-19 simptome vertoon sal geïsoleer word tot hulle ouers/voog hulle kan kom haal.

Covid-19 simptome:
• koors
• hoes
• asemhalingsprobleme
• keelseer
• diarree
• kopseer
• lyfpyn

Meer inligting