2022 Inskrywingsvorms
inligtingsboek
Studiesentrum/naskool

Waarna streef ons?

Ons Visie

Om ‘n skool te skep waar respek, omgee, trots, verdraagsaamheid en eerlikheid aangeleer, toegepas en van persoon tot persoon  aangesteek kan word.

Om ‘n gesonde en gelukkige skoolmilieu daar te stel waarbinne opvoeders en leerders hulself ten volle kan uitleef. Om aan elke leerder die geleentheid te gee om sy/haar potensiaal ten volle te ontwikkel.

Om deur voortdurende aanvulling en verbetering van leerstof op hoogte te bly van ontwikkeling van akademiese werk, en sport- en kultuurgebied.

Hoe gaan ons, ons drome bereik?

Ons missie

Laerskool Florida se

Passie en ondervinding

0
Jaar se skool ondervinding
0
Blink leerders van Graad RR tot Graad 7
0
Entoesiastiese onderwyers
0
Kleurvolle klaskamers