WELKOM BY DIE

FLORRIE-FAMILIE!

Is jou kind logies of kreatief? By Laerskool Florida weet ons elke kind is uniek, besonders en spesiaal. Ons streef om jou kind se potensiaal te bereik deur te fokus op hulle unieke boustene.

Hoekom Laerskool Florida?

Die doel van opvoeding en onderrig is om aan die leerling die geleentheid te bied om te leer van norms, waardes, kennis, insig en vaardighede.

Interaksie tussen ander te bewerkstellig en sosiale vaardighede saam met taal te ontwikkel.

Ons is ‘n trotse Afrikaanse skool wat ons waardes uitleef. Ons is ‘n skool wat elke kind se potensiaal ontgin want ons weet dat almal uniek is.

Ons missie

Druk hier vir ons missie:

Hoe gaan ons, ons drome bereik?

Klasse daar stel sodat elke leerder wel die geleentheid kan kry om leerstof maksimaal sy/haar eie te maak. Opvoeders te onderwerp aan opleiding in leerareas waarby hy/sy betrokke is. Deur met verryking en heronderrig elke leerder op sy eie vlak te identifiseer. Voortdurend opleiding van afrigters daar te stel. Klinieke vir alle sportsoorte by te woon. Buite-afrigters te koöpteer. Professionele afrigters te koöpteer. Sportdae daar te stel en by te woon vir genotvolle massa-deelname.

Ons visie

Druk hier vir ons visie:

Waarna streef ons?

Om ‘n skool te skep waar respek, omgee, trots, verdraagsaamheid en eerlikheid aangeleer, toegepas en van persoon tot persoon aangesteek kan word. Om 'n gesonde en gelukkige skoolmilieu daar te stel waarbinne opvoeders en leerders hulself ten volle kan uitleef. Om aan elke leerder die geleentheid te gee om sy/haar potensiaal ten volle te ontwikkel. Om deur voortdurende aanvulling en verbetering van leerstof op hoogte te bly van ontwikkeling van akademiese werk, en sport- en kultuurgebied.

Laerskool Florida se

Passie en ondervinding

Christelike waardes

Laerskool Florida leef en leer volgens Christelike waardes.

Icons-15

Afrikaans

Ons skool is trots Afrikaans. Alle kommunikasie, boeke en lesse word aangebied en deur gegee in Afrikaans

Icons-11

Pastrorale berader

Ontmoet vir Christelle Malan ons eie pastoriale berader.

Christelle werk hand aan hand met leerders in nood. Sy bied ook van 2023 SEL (sosiale en emosionele leer) aan vir Gr. 1-7 asook LSEN.

Ons Onnies

50 entoesiastiese doelgerigte, omgee en gekwalifiseerde onderwysers.

Icons-03

Sport en kultuur

Elke Florrie kry die geleentheid om aan ‘n verskeidenheid sport-en kultuurgeleenthede deel te neem. 

Icons-10

Psigometris

Ontmoet vir Desiree du Plessis ons eie psigometris.

 Desiree toets leerders binne skoolure teen geen ekstra koste nie.

Kontak ons

 Laerskool Florida weet ons dat elke kind is uniek, besonders en spesiaal. Ons streef om jou kind se potensiaal te bereik deur te fokus op hulle unieke boustene.