Akademie

“Education is not only a ladder of opportunity, but it is also an investment in our future” Ed Markey

Laerskool Florida die skool vol verassings waar elke leerder nie net ‘n nommer is nie maar ‘n naam het.  Ons gedrewe, gekwalifiseerde en passievolle onderwysers streef daarna om leerders te help ontwikkel op elkeen se eie tempo en pas.

Kwaliteit onderrig verseker onafhanklike, standvastige en gedrewe leerders reg vir die onbekende grootmens wêreld en toekoms.

Akademie word eerste op ons rangorde geplaas want ingeligte opgevoede leerders versterk die toekoms. 

Akademie is en bly die eerste en hoogste prioriteit by Laerskool Florida

Ons nooi jou om deel te wees van ons akademiese reis!

Icons-06

Laerskool Florida Pre-Primêr: Gr.RR en R

Die boustene begin hier: Florrieland

1. Speel maak slim

Speel is 'n belangrike deel van jou kind se lewe. Om die waarheid te sê speel is kinders se "werk".

2. Ons boustene bestaan uit

1. Emosionele ontwikkeling
2. Fisiese ontwikkeling
3. Geestelike ontwikkeling, deur met 'n verskeidenheid media te eksperimenteer en hulle wêreld uit te brei.

3. Gelukkige leerders

Ons streef daarna om gelukkige leerders te kweek. ‘n gelukkige kind floreer maak nie skaak wat die samelewe se omstandighede is nie.

4. Veilige leer-en speel omgewing

Dit is vir ons baie belangrik dat holistiese ontwikkeling in ‘n veilige omgewing geskiet.

Grondslagfase: Gr.1-3

Die grondslagfase is een van die belangrikste fases in die kind se karakterontwikkeling u sien dus hoe belangrik dit is om hieraan te bou van jongs af.

Die leerareas waarop ons focus as grondslag is:

Bonus vakke:

Robotika, Tswana en Leessentrum

Intermediêre-en seniorfase: Gr.4-7

Graad 4 is die eerste graad van die intermediêrefase. Dit is die eerste jaar wat leerders eksamen skryf.

Graad 6 is die laaste jaar van die intermediêrefase en is die voorbereiding vir die seniorfase.

Graad 7 is die eerste graad van die seniorfase. Werkslading is meer om te verseker dat leerders reg is vir die hoërskool.

Bonus vakke:

Robotika, Tswana en Leessentrum

Algemene Akademiese vrae

  • Ons word gelei deur die Dep van onderwysers, waar departementele vereistes toegepas word.
  • Opgeleide personeel wat ‘n vak-liefde en kennis oordra om leer interessant toegepas word.
  • Die CAPS beleid word gevolg en kreatiewe denkmetodes word aangemoedig.

Intervensie is addisionele hulp verlening vir leerders in die nood.

Gr.4-7 word ‘n streng intervensie program gevolg waar ons leerders met uitdagings identifiseer, ondersteun en toelaat om op hulle tempo te leer.

Hierdie intervensie program vind op ‘n Maandag, Dinsdag en Donderdag plaas direk naskool en is gratis.

Ons volg ook ‘n “recovery plan” waar klaswerk daagliks op WhatsApp-groepe geplaas word sodat leerders wat afwesig is die dag se werk kan inhaal sonder dat hulle die res van die klas ontwrig.

Formele take en assessering vind by die by die skool plaas waar sekere konsepte getoets word.

Voor toetse en eksamens ontvang leerders hulle afbakenings in boek verband dat hulle vroegtydig kan begin leer om hulle voor te berei vir die gekontroleerde assessering.

Wolkskool, ‘n skool in die wolke? Nee, ons maak gebruik van Wolkskool.


Wolkskool is ‘n aanlyn-leer platform. Vakke en leerareas word verduidelik en bespreek deur kreatiewe videos.

Wolkskool is ‘n gratis diens waar die skool vir elke leerder registrasiegeld betaal om leer tot in die ouerhuis moontlik te maak.

‘n psigometris is ‘n persoon wat oor minstens ‘n honneursgraad in die sielkunde beskik en wat bevoeg is om individuele intelligensie- en persoonlikheidstoetse asook motiverings- en belangstellingskale te hanteer.

Ons spog met ons eie psigometris wat leerders toets wat spesiale behoeftes het. Ouers wat nie ‘n mediesefonds het nie ontvang die diens ook gratis.

Nee, die gr.7 personeel is in noue kontak met die Hoërskool se gr.8 personeel sodat die oorgang van gr.7 na gr.8 op ‘n makliker manier oorbrug kan word.

Gr.8 personeel monitor ook ons vraestelle sodat die selfde standaard versker kan word.

Ekstra klasse en hulpverlening

As plan A nie gewerk het nie, onthou daar is nog 25 ander letter in die alfabet.

Ekstra klasse word weekliks aangebied by verskeie personeel. Elke leerder word ondersteun deur aan sy eie behoeftes te voorsien.

Hulp word gratis in Afrikaans, Engels, en Wiskunde aangebied.

By Laerskool Florida streef ons dat elke leerder sy potensiaal bereik.

Harde werk word altyd beloon.

Kontak ons

 Laerskool Florida weet ons dat elke kind is uniek, besonders en spesiaal. Ons streef om jou kind se potensiaal te bereik deur te fokus op hulle unieke boustene.